Đọc nhiều nhất

S-City ActionAid

Khảo sát tiếp cận thị trường gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Cuộc thi kể chuyện qua phim "Em yêu trường em"

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Khảo sát tiếp cận thị trường gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Nghiên cứu

Sinh kế bền vững cho thanh niên dân tộc thiểu số tại các huyện miền Tây Nghệ An

Công việc chăm sóc không lương - Để ngôi nhà thành Tổ ấm

Công việc chăm sóc không lương (CVCSKL) là một khái niệm không còn mới trên thế giới nhưng khá mới mẻ ở Việt Nam. Đã có nhiều nghiên cứu và báo cáo sử dụng khái niệm này hoặc nói đến thời gian sử dụng cho các công việc chăm sóc nói chung và công việc cho gia đình cũng như cho cộng đồng nói riêng.

Tài liệu này là bản Tóm tắt kết quả nghiên cứu đợt 1 tại 9 tỉnh Việt Nam về công việc chăm sóc không lương. Báo cáo này mở đầu cho loạt báo cáo chuyên đề của ActionAid và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) về vấn đề CVCSKL và các kiến nghị chính sách liên quan. Tóm tắt đợt 1 lần này chia sẻ những thông tin tổng quan chung về khái niệm CVCSKL, cách thức tiến hành nghiên cứu nhật ký sử dụng thời gian tại 9 tỉnh thuộc địa bàn có các chương trình hỗ trợ phát triển dài hạn do ActionAid tài trợ tại Việt Nam. Bước đầu, tài liệu này đưa ra kết quả nghiên cứu đợt 1 sau 3 tháng triển khai thu thập và ghi chép Nhật ký sử dụng thời gian tại địa bàn 9 tỉnh trong cả nước, liên kết các kết quả tìm được với một số đề xuất chính sách tới Chính phủ và các cơ quan liên quan trong phạm vi của nghiên cứu này.

 

Xem chi tiết nghiên cứu TẠI ĐÂY