Phương pháp tiếp cận

 AFV luôn sát cánh cùng với người nghèo, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái và người dân tộc thiểu số, những người đang hàng ngày sống trong hoàn cảnh khó khăn và bất công để hỗ trợ họ vươn lên cải thiện cuộc sống và thực hiện các quyền của mình. AFV trang bị cho họ các kỹ năng cần thiết giúp họ xác định những giải pháp phù hợp cho địa phương để cải thiện tình trạng sống vẫn còn nhiều khó khăn. 

Ngay khi bắt đầu dự án, nhiệm vụ đầu tiên chúng tôi thực hiện là điều tra sâu rộng để đánh giá được chính xác nhất tình hình nghèo đói của cộng đồng cũng như những ưu tiên của các hộ dân cư. Trên cơ sở đó, các can thiệp của chúng tôi hướng đến tập huấn và nâng cao nhận thức của người dân về các quyền cơ bản, giúp tạo ra nhiều cơ hội nâng cao thu nhập và đảm bảo cuộc sống có phẩm giá hơn cho người dân.

AFV MANG HY VỌNG ĐẾN CHO HÀNG TRIỆU TRẺ EM VÀ CỘNG ĐỒNG NGHÈO

Chúng tôi tin rằng những thay đổi bền vững trong công cuộc xóa đói giảm nghèo chỉ đạt được khi nhận thức và năng lực của cộng đồng nghèo được nâng cao, kết hợp với tình thần đoàn kết tạo nên sức mạnh tập thể, đó là lúc cộng đồng nghèo có thể tự hành động để cải thiện cuộc sống và vị thế mình, góp phần thay đổi sự mất cân bằng quyền lực trong xã hội.

Phương pháp Tiếp cận dựa trên Quyền (HRBA) luôn được áp dụng một cách thống nhất và xuyên suốt trong tất cả các can thiệp của AFV nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức và khả năng để cùng hành động và thay đổi cuộc sống của chính họ.

AFV LUÔN LÀ ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY

 AFV thực hiện các chương trình dài hạn tại các cộng đồng nghèo để đem lại những thay đổi bền vững. Mỗi chương trình đều cần thời gian để có thể phát huy những thành quả lâu dài. Do vậy, sự hỗ trợ từ bạn với vai trò là nhà tài trợ và đối tác lâu dài sẽ luôn đóng vai trò then chốt, giúp AFV có thể cùng cộng đồng duy trì và đẩy mạnh chương trình xóa đói giảm nghèo trên khắp Việt Nam.

AFV thường xuyên cập nhật tiến độ và kết quả của chương trình. Chúng tôi đem đến những câu chuyện người thật - việc thật về cách thức để trẻ em và cộng đồng nghèo được hỗ trợ để đảm bảo các quyền cơ bản và cải thiện cuộc sống. 

AFV LUÔN GẮN KẾT VỚI CỘNG ĐỒNG

AFV làm việc với nhiều nhóm cộng đồng, nhưng chúng tôi dành ưu tiên đặc biệt phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người nhập cư.

Chúng tôi luôn sát cánh cùng cộng đồng nghèo, giúp họ nâng cao chất lượng lương thực, nơi cư trú, việc làm, giáo dục và có tiếng nói trong quá trình ra quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ và người xung quanh, bao gồm trẻ em, phụ nữ, người nhập cư, đồng bào dân tộc thiểu số và những nhóm người khác đang sống trong sự phân biệt đối xử và nghèo đói.

Phương pháp Tiếp cận dựa trên Quyền (HRBA) luôn được áp dụng một cách thống nhất và xuyên suốt trong tất cả các can thiệp của AFV nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức và khả năng để cùng hành động và thay đổi cuộc sống của chính họ.

AFV SỬ DỤNG NGUỒN LỰC HIỆU QUẢ

Đóng góp của bạn sẽ được sử dụng để thực hiện dự án ở những cộng đồng khó khăn nhất, đem lại lợi ích cho những người cần được giúp đỡ nhất: trẻ em, phụ nữ, người dân tộc thiểu số, và người lao động nhập cư.

AFV hoạt động ở các vùng nghèo đói nhất của cả nước, trải dài từ miền núi phía Bắc, qua Tây Nguyên đến đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi giúp người dân nghèo được đáp ứng những quyền cơ bản về lương thực, y tế, giáo dục và quyền được sống cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hoạt động can thiệp của chúng tôi sẽ là nền tảng giúp các cộng đồng nghèo từng bước làm chủ cuộc sống của họ bằng cách tăng hiệu quả sản xuất lương thực, khởi sự kinh doanh, và thay đổi thái độ theo chiều hướng tích cực hơn. Trẻ em sẽ được hưởng chương trình giáo dục và đào tạo đạt chất lượng. Người dân sẽ có thể sử dụng những kiến thức và kỹ năng được trang bị để đưa nguyện vọng và tiếng nói của mình đến với các cấp chính quyền. Như vậy, chương trình đem lại những thành quả lâu dài và bền vững. 

AFV MANG LẠI GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

Các hoạt động can thiệp của AFV luôn lấy con người làm trung tâm, làm cơ sở và mục tiêu cho hoạt động.  Bởi chúng tôi không chỉ quan tâm tới việc đạt được mục tiêu mà còn quan tâm tới quy trình, cách thức để đạt được những mục tiêu đó với mục đích hỗ trợ người dân tham gia tích cực vào phát triển, chứ không phải chỉ là người hưởng lợi một cách thụ động.

AFV sẽ luôn là người bạn đồng hành của cộng đồng, hỗ trợ họ xây dựng năng lực để xác định các vấn đề khó khăn thực sự mà họ đang phải đối mặt, sau đó xây dựng những chương trình/dự án phù hợp để giải quyết triệt để những vấn đề khó khăn đó.