Đọc nhiều nhất

S-City ActionAid

Khảo sát tiếp cận thị trường gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Cuộc thi kể chuyện qua phim "Em yêu trường em"

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Khảo sát tiếp cận thị trường gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Nghiên cứu

Sinh kế bền vững cho thanh niên dân tộc thiểu số tại các huyện miền Tây Nghệ An

Chia sẻ và kết nối các tổ chức về ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu

(Tạp chí Hữu nghị) Sau gần hai năm thực hiện, dự án đã xây dựng và phát triển những mô hình và thực tiễn tốt được cộng đồng và chính quyền địa phương đánh giá cao như: Mô hình trồng rau hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu, cơ chế phối hợp phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng, ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật dữ liệu về thiên tai.

Ông Vũ Bá Quan, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho biết: Mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới cho các hộ nghèo, dân tộc ở các xã của huyện Kế Sách được đánh giá cao, bên cạnh đó cơ chế phối hợp phòng chống thiên tai do dự án hỗ trợ xây dựng và hoàn chỉnh giúp làm rõ vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt là vai trò tích cực của các nhóm cộng đồng. Đây là hai thành quả quan trọng của dự án.

Vui lòng đọc bài báo đầy đủ được đăng tải trên Tạp chí Hữu nghị qua đường link sau:
http://tapchihuunghi.vn/…/actionaid-viet-nam-chia-se-va-ket…